Bài viết về chủ đề "thanh toán hợp đồng"

THANH TOÁN HỢP ĐỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thanh toán hợp đồng
Nghĩa vụ trả sổ BHXH sau khi chấm dứt hợp đồng lao động

Nghĩa vụ trả sổ BHXH sau khi chấm dứt hợp đồng lao động

Trong thời gian làm việc cho doanh nghiệp, bộ phận nhân sự đã trả thừa tiền công cho tôi vì bộ phận nhân sự không quản lý chính xác ngày công. Đến khi tôi nghỉ việc, bộ phận nhân sự đã giữ sổ BHXH của tôi để buộc tôi hoàn trả phần tiền công đã trả thừa. Vậy xin hỏi, hành động này có đúng luật hay không? Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết >>