Bài viết về chủ đề "thanh toán di sản"

THANH TOÁN DI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thanh toán di sản
Tư vấn về nghĩa vụ trả nợ trường hợp người vay nợ qua đời

Tư vấn về nghĩa vụ trả nợ trường hợp người vay nợ qua đời

Năm 2010, cha mẹ tôi có ký Hợp đồng thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại ngân hàng và có công chứng tại UBND phường để vay số tiền 500 triệu để làm vườn nhưng không thực hiện làm vườn. Cha tôi đã giả chữ ký của mẹ tôi (họ tên được đánh máy) làm Hợp đồng tín dụng với ngân hàng và giấy nhận nợ chỉ có một mình cha tôi ký.

Chi tiết >>