Bài viết về chủ đề "thanh toán công tác phí "

THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thanh toán công tác phí

 • Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí

  Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí.

  • 01/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bảng kê thanh toán công tác phí - Nội dung bao gồm thông tin về người công tác, chi phí công tác, số tiền đã tạm ứng, số tiền còn lại được nhận và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn