Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà
|

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà

Khi hợp đồng thuê nhà hết hạn hoặc bên thuê và bên cho thuê thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của hợp đồng thuê nhà thì hai bên sẽ ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà. Pháp luật hiện nay chưa ban hành cụ thể về mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà, do đó trong phạm vi bài viết này chúng tôi sẽ cập nhật mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà quý khách có thể tham khảo.

Chi tiết
Mẫu hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư
|

Mẫu hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về hợp đồng thuê nhà ở? Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng? Bên thuê nhà cần lưu ý gì khi giao kết hợp đồng thuê để tránh phát sinh tranh chấp sau này? Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư bao gồm những nội nào cơ bản nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí