Bài viết về chủ đề "thanh lý hợp đồng thuê khoán "

THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thanh lý hợp đồng thuê khoán

 • Mẫu Hợp đồng giao khoán

  Mẫu Hợp đồng giao khoán.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Hợp đồng giao khoán Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng khoán việc

  Mẫu hợp đồng khoán việc.

  • 12/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu hợp đồng khoán việc được thể hiện bao gồm nội dung về các bên trong hợp đồng, nội dung hợp đồng khoán việc, thời gian thực hiện, giá cả, phương thức thanh toán và các nội dung khác cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng thuê khoán

  Mẫu Hợp đồng thuê khoán.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung của hợp đồng thuê khoán được thể hiện cụ thể về bên thuê khoán và bên cho thuê khoán, giá tiền, thời hạn và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như biểu mẫu theo đính kèm trên đâyđây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×