Bài viết về chủ đề "thành lập công ty tnhh"

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thành lập công ty tnhh
Dịch vụ tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH với đội ngũ luật sư doanh nghiệp có chuyên môn và kinh nghiệm, Nội dung dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn của chúng tôi được tiến hành qua các bước như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần được cung cấp bởi Công ty Luật Minh Gia với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực doanh nghiệp, nội dung dịch vụ thành lập công ty cổ phần được tiến hành theo các bước như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên được Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên được Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Chi tiết >>

Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần

Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần

Mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần - Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT

Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo TT số 01/2013/TT-BKHĐT

Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo TT số 01/2013/TT-BKHĐT

Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên - Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Quy định về vốn pháp định trong thành lập doanh nghiệp

Quy định về vốn pháp định trong thành lập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp (2005) thì khái niệm vốn pháp định được hiểu là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.

Chi tiết >>

Mẫu Đơn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mẫu Đơn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Nội dung giấy đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên bao gồm các thông tin về người đề nghị thành lập, thông tin về doanh nghiệp như tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên 100% vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên 100% vốn nước ngoài

Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;..

Chi tiết >>

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nước ngoài.

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nước ngoài.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Chi tiết >>

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Công ty Luật Minh Gia tư vấn, hướng dẫn thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, cung cấp mẫu hồ sơ thành lập công ty. nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169