Bài viết về chủ đề "thành lập công ty có vốn nước ngoài"

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thành lập công ty có vốn nước ngoài
Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên 100% vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên 100% vốn nước ngoài

Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;..

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169