Bài viết về chủ đề "thành lập chi nhánh nước ngoài"

THÀNH LẬP CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thành lập chi nhánh nước ngoài
Mẫu Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh

Mẫu Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh

Mẫu Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh bao gồm các thông tin về chủ đầu tư, chi nhánh, người đứng đầu chi nhánh, trụ sở và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài

Thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài

Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Chi tiết >>