Bài viết về chủ đề "thành lập ban quản lý dự án"

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thành lập ban quản lý dự án
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình...

Chi tiết >>