Bài viết về chủ đề "thẩm vấn "

THẨM VẤN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm vấn

 • Tư vấn về tội bức cung

  Tư vấn về tội bức cung.

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội bức cung là hành vi sử dụng các thủ đoạn trái pháp luật của người tiến hành điều tra, truy tố, xét xử buộc người bị thẩm vấn khai sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng.

  Chi tiết