Bài viết về chủ đề "thẩm quyền xác nhận tình trạng hôn nhân"

THẨM QUYỀN XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm quyền xác nhận tình trạng hôn nhân
Tư vấn về việc xin xác nhận tình trạng hôn nhân khi kết hôn với người nước ngoài

Tư vấn về việc xin xác nhận tình trạng hôn nhân khi kết hôn với người nước ngoài

Mẹ tôi có kết hôn với người Hàn Quốc nhưng vì ông ta bạo lực nên đã ly hôn và giấy tờ thủ tục ly hôn bên Hàn đã làm xong đồng thời mẹ tôi cũng gửi giấy tờ về Viêt Nam.Vấn đề là mẹ tôi ở bên Hàn và gặp được một người khác hợp hơn và có mong muốn kết hôn lại. Có thể xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở Đại sứ quán Việt Nam bên Hàn không?

Chi tiết >>