Bài viết về chủ đề "thẩm quyền ký hợp đồng lao động"

THẨM QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm quyền ký hợp đồng lao động
Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động

Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động

Tôi đã ký HĐLĐ có thời hạn 1 năm với công ty, hết hạn HĐ, tôi lại ký tiếp HĐLĐ với thời hạn 1 năm nữa, và sau khi HĐLĐ này hết hạn, tôi lại tiếp tục ký HĐLĐ với thời hạn 1 năm. Nay trường phòng tài chính nói chấm dứt HĐLĐ với tôi với ly do hết hạn Hợp đồng. Cụ thể vụ việc như sau, xin tư vấn:

Chi tiết >>