Bài viết về chủ đề "thẩm quyền ký hợp đồng lao động "

THẨM QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm quyền ký hợp đồng lao động

 • Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động

  Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động.

  • 21/02/2019
  • Nguyễn Thị Nhàn

  Tôi đã ký HĐLĐ có thời hạn 1 năm với công ty, hết hạn HĐ, tôi lại ký tiếp HĐLĐ với thời hạn 1 năm nữa, và sau khi HĐLĐ này hết hạn, tôi lại tiếp tục ký HĐLĐ với thời hạn 1 năm. Nay trường phòng tài chính nói chấm dứt HĐLĐ với tôi với ly do hết hạn Hợp đồng. Cụ thể vụ việc như sau, xin tư vấn:

  Chi tiết