Bài viết về chủ đề "thẩm quyền hộ tịch"

THẨM QUYỀN HỘ TỊCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm quyền hộ tịch
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh trong trường hợp bị mất

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh trong trường hợp bị mất

Câu hỏi: Chào luật sư, cho tôi hỏi Các trường hợp được cấp lại bản chính giấy khai sinh? Các trường hợp được cải chính hộ tịch? Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh? cụ thể: Năm nay tôi 18 tuổi, năm 16 tuổi do phát hiện sai sót ngày tháng năm sinh trong giấy khai sinh bản chính nên tôi có đi cải chính giấy khai sinh và được cấp 1 bản chính quyết định cải chính.

Chi tiết >>