Bài viết về chủ đề "thẩm quyền giải quyết tranh chấp tài sản"

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm quyền giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn về quyền khiếu nại đòi lại tiền cho vay

Tư vấn về quyền khiếu nại đòi lại tiền cho vay

Tôi có cho người khác mượn tiền. Lúc đầu người ta đề nghị lãi suất là 1%/tháng và tổng số tiền lúc gửi là khoảng 50000 USD. Đến tháng 3/2013 người ta bỏ trốn, chỉ còn lại người phụ việc. Nay đã tìm được nhưng người đó bên Mỹ và lại xin trả dần, mỗi tháng đưa tôi là 100 usd. Nay tôi có thể khiếu kiện không vì họ nói không còn khả năng chi trả và nếu khiếu kiện tôi phải làm như thế nào. Giấy tờ nợ chỉ là viết tay và không có công chứng.

Chi tiết >>