Tư vấn về giải quyết lấn chiếm đất đai
|

Tư vấn về giải quyết lấn chiếm đất đai

Tranh chấp về đất đai là loại tranh chấp phức tạp và khó giải quyết nhất trong các loại tranh chấp dân sự. Thủ tục tiến hành giải quyết tranh chấp được pháp luật quy định như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp? Luật Minh Gia giải đáp như sau:

Chi tiết
Thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp đất đai.
|

Thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp đất đai.

Hỏi: Tranh chấp đất đai chưa có sổ đỏ đã được chủ tịch UBND phường giải quyết và được cả 2 bên, bên A và bên B cùng đồng ý ký vào biên bản thực hiện, trong văn bản chủ tịch UBND phường có ghi ( bên A giao cho bên B 50m2 và có lối đi chung, thời hạn thi hành trong vòng 20 ngày bên A phải giao đất cho bên B và từ nay về sau không bên nào được kiện lại bên nào ) khi thi hành bên A đã thực hiện đúng như chỉ đạo của chủ tịch UBND phường nhưng bên B không đồng ý nhận 50m2 .

Chi tiết
Làm thủ tục khiếu nại về tăng lương ở đâu?
|

Làm thủ tục khiếu nại về tăng lương ở đâu?

Hiện vợ tôi là giáo viên tại một trường THPT. Vợ tôi được hưởng lương và vào ngạch viên chức chính thức ngày 01/09/2011 theo đó đến ngày 01/09/2015 sẽ là hạn tăng lương ( từ bậc 1 – 2,34 lên bậc 2 – 2,67) nhưng trong quá trình làm đề nghị tăng lương Nhà trường đã làm thiếu sót tên vợ tôi. Vậy giờ chúng tôi sẽ làm thủ tục khiếu nại ở đâu và như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí