Bài viết về chủ đề "thẩm quyền giải quyết tại tòa án "

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TẠI TÒA ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm quyền giải quyết tại tòa án

 • Luật sư tư vấn về trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

  Luật sư tư vấn về trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.

  • 02/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn trình tự giải quyết tranh chấp đất đai. Có 5 hộ gia đình khiếu nại một hộ dân xây đất lấn sang đất của 5 hộ dân đó thì phải giải quyết như thế nào? Có bắt buộc phải thực hiện hòa giải tại cấp cơ sở không? Trường hợp nào thì giải quyết tại Tòa án, trường hợp nào thì giải quyết tại UBND các cấp? Vấn đề này được quy định chi tiết như sau:

  Chi tiết

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169