Bài viết về chủ đề "thẩm quyền đăng ký"

THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm quyền đăng ký
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

Để phù hợp với đặc thù chủ thể của quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới nên việc giải quyết đăng ký kết hôn ở khu vực biên giới được hưởng nhiều ưu tiên về mặt thủ tục so với việc giải quyết các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thuần tuý khác, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn trong nước

Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn trong nước

Nam nữ đủ điều kiện kết hôn, muốn đăng ký kết hôn thì làm thủ tục như sau: Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ...

Chi tiết >>