Bài viết về chủ đề "thẩm phán chủ trì "

THẨM PHÁN CHỦ TRÌ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm phán chủ trì

 • Thành phần phiên hòa giải trong giải quyết vụ án dân sự

  Thành phần phiên hòa giải trong giải quyết vụ án dân sự.

  • 22/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thành phần phiên hòa giải được quy định tại Điều 184 Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 17 Nghị quyết số 05/2012/NQ – HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tạiTòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

  Chi tiết