Bài viết về chủ đề "tham ô tìa sản"

THAM Ô TÌA SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tham ô tìa sản
Công ty giữ sổ lương hưu của người lao động có đúng pháp luật hay không?

Công ty giữ sổ lương hưu của người lao động có đúng pháp luật hay không?

Xin gửi lời chào tới Công ty Luật Minh Gia: Công ty bạn tôi có một trường hợp tôi sẽ kể dưới đây mong Công ty Luật Minh Gia tư vấn giúp: Đồng nghiệp của bạn tôi là phó giám đốc Công ty, năm 2014 đến tuổi nghỉ hưu, đã được Công ty giải quyết cho về hưu nhưng đồng nghiệp này đã vướng mắc vào kinh tế của Công ty.

Chi tiết >>