Bài viết về chủ đề "thâm niên ngành giao dục"

THÂM NIÊN NGÀNH GIAO DỤC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thâm niên ngành giao dục
Tư vấn về hưởng thâm niên ngành giáo dục

Tư vấn về hưởng thâm niên ngành giáo dục

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi sinh năm 1963 là giáo viên trực tiếp giảng dạy tại Trường THCS đến năm 2010 thì được 13 năm 02 tháng . Sau đó tôi chuyển sang làm bên doanh nghiệp và đóng tiếp Bảo hiểm xã hội đến năm 2017 thì đủ 20 năm. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên ngành giáo dục không? Lương hưu của tôi có được hưởng thâm niên không?

Chi tiết >>