Tư vấn về loại hợp đồng làm việc và một số loại phụ cấp của viên chức
|

Tư vấn về loại hợp đồng làm việc và một số loại phụ cấp của viên chức

Tư vấn về loại hợp đồng làm việc và một số loại phụ cấp của viên chức: Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính chào Luật sư,Tôi hiện là nhân viên viên chức được kí hợp đồng xác định thời hạn từ tháng 12/2013 đến 12/2015 tôi hết hợp đồng làm việc 2 năm, sau đó tháng 1/2016 tôi được tiếp tục kí hợp đồng làm việc 1,5 năm đến tháng 6/2017.

Chi tiết
Chế độ phụ cấp công tác lâu năm cho người công tác ở vùng có đặc biệt khó khăn?
|

Chế độ phụ cấp công tác lâu năm cho người công tác ở vùng có đặc biệt khó khăn?

Kính chào Luật sư! Tôi không rõ về vấn đề hưởng phụ cấp lâu năm và phụ cấp thu hút nên xin Luật sư vui lòng giúp cho. Tôi xin chân thành cảm ơn! Trường hợp cụ thể như sau: Từ năm tháng 01/2010 – 4/2012, tôi được phân công làm nhiệm vụ tại xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Từ tháng 4/2012 –tháng 4/2016 tôi được điều đi đến xã khác của huyện khác cũng thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí