Bài viết về chủ đề "thâm niên giáo dục"

THÂM NIÊN GIÁO DỤC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thâm niên giáo dục
Tư vấn về hưởng chế độ thâm niên giáo dục

Tư vấn về hưởng chế độ thâm niên giáo dục

Tôi hiện đang làm việc tại trường Đại học công lập. Tôi được tuyển vào trường cuối năm 2007, hợp đồng của tôi là không thời hạn. Trường tôi thuộc Bộ Công Thương nên tôi có quyết định được tuyển của Bộ công thương.

Chi tiết >>

Thời gian giáo viên đi học nâng cao có tính váo thâm niên?

Thời gian giáo viên đi học nâng cao có tính váo thâm niên?

Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. Thời gian được cử đi học nâng cao chuyên môn có được tính làm thời gian thâm niên của giáo viên?

Chi tiết >>