Thủ tục bán di sản thừa kế chung
|

Thủ tục bán di sản thừa kế chung

Hiện nay, đa số mọi người vẫn chưa có thói quen để lại di chúc để tiến hành phân chia di sản thừa kế. Vì vậy, những người có quyền thừa kế buộc phải tiến hành khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để chuyển nhượng lại di sản này những người thừa kế cần phải lưu ý điều gì?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí