Bài viết về chủ đề "tham gia BHYT"

THAM GIA BHYT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tham gia BHYT
Tư vấn về mức hưởng bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến khám chữa bệnh ban đầu

Tư vấn về mức hưởng bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến khám chữa bệnh ban đầu

Thưa luật su tôi đăng ký bảo hiểm KCN BĐ Bệnh viên Vạn Phúc tại Bình Dương. Nhưng bênh viện này không đủ khả năng phẫu thuật, tôi muốn ra bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội để phẫu thuật thì được hưởng bao nhiêu % bảo hiểm ạ, và có phải xin giấy tờ gì không? Thủ tục thế nào mong được tư vấn, tôi xin cảm ơn.

Chi tiết >>