Bài viết về chủ đề "thăm dò"

THĂM DÒ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thăm dò
Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu-thăm dò-khai thác tài nguyên

Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu-thăm dò-khai thác tài nguyên

Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>