Bài viết về chủ đề "thẩm định hồ sơ xây dựng"

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về thẩm định hồ sơ xây dựng
Mẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm thông tin về cơ quan thẩm địn, căn cứ pháp lý, thông tin công trình và các vấn đề liên quan như sau:

Chi tiết >>