Hưởng chế độ thai sản khi quá thời hạn giải quyết
|

Hưởng chế độ thai sản khi quá thời hạn giải quyết

Tôi tham gia đóng bảo hiểm tại cty cũ thời gian 3 năm 8 tháng, Công ty chốt sổ cuối tháng 8/2012, tháng 9 tôi sinh con. Tới tháng 2/2016 Công ty này mới trả sổ bảo hiểm cho tôi. Tôi đã làm thủ tục hưởng chế độ thai sản nộp lên BHXH tại địa phương và có giấy hẹn 15 ngày sẽ trả kết quả.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí