Bài viết về chủ đề "tha người trái pháp luật"

THA NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tha người trái pháp luật
Tội tha trái pháp luật người đang bị giam giữ

Tội tha trái pháp luật người đang bị giam giữ

Tội tha trái pháp luật người đang bị giam, giữ là hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn tha trái pháp luật người đang bị giam, giữ.

Chi tiết >>