Bài viết về chủ đề "tên doanh nghiệp"

TÊN DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tên doanh nghiệp
Quy định về tên doanh nghiệp

Quy định về tên doanh nghiệp

Quy định về tên doanh nghiệp, những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến tên trùng, tên gây nhầm lẫn, …được quy định tại Điều 31, 32, 33 và điều 34 Luật Doanh nghiệp 2005, cụ thể như sau:

Chi tiết >>