Bài viết về chủ đề "tên chồng"

TÊN CHỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tên chồng
Vợ có được đi lấy sổ đỏ khi mang tên chồng không?

Vợ có được đi lấy sổ đỏ khi mang tên chồng không?

Luật sư tư vấn về trường hợp vợ có được đi lấy sổ đỏ đang mang tên của chồng sau khi đã làm giấy chứng nhận quyền sử đất hay không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>