Bài viết về chủ đề "tập huấn"

TẬP HUẤN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tập huấn
Trường hợp nào được hưởng nguyên lương theo quy định Luật Lao động?

Trường hợp nào được hưởng nguyên lương theo quy định Luật Lao động?

Nhờ giải đáp giúp tôi về trường hợp người lao động được hưởng nguyên lương như sau: Trước nay tôi đã tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau khi xuất ngũ tôi có đăng ký tham gia dân quân tự vệ ở huyện đội, nay tôi đang làm việc cho 1 công ty liên doanh nước ngoài(công ty liên doanh với nhật), tôi có giấy gọi về tập huấn quân sự 16 ngày, công ty cho tôi nghỉ về tập huấn sau khi hoan thành nghĩa vụ tôi lại tiếp tục làm việc tại công ty.

Chi tiết >>