Bài viết về chủ đề "tăng mức đóng BHXH"

TĂNG MỨC ĐÓNG BHXH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tăng mức đóng BHXH
Các trường hợp có thể nghỉ hưu trước tuổi

Các trường hợp có thể nghỉ hưu trước tuổi

Mẹ em nay đã 53 tuổi đang làm công việc văn phòng của công ty nhà nước, đã đóng bảo hiểm xã hội được 23 năm. Nay mẹ em muốn xin nghỉ việc nhưng chưa đủ tuổi hưu, hệ số đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng là 3.33. Xin hỏi mẹ em sau khi nghỉ việc phải đóng BHXH thêm bao nhiêu tiền mỗi tháng để được hưởng lương hưu? Thủ tục như thế nào?

Chi tiết >>