Bài viết về chủ đề "tăng lương trước thời hạn"

TĂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tăng lương trước thời hạn
Tư vấn về xét nâng lương thường xuyên và được tăng tiền lương của NLĐ trong Nghị định 68/2000

Tư vấn về xét nâng lương thường xuyên và được tăng tiền lương của NLĐ trong Nghị định 68/2000

Em làm bảo vệ trường mẫu giáo công lập được 3 năm từ năm 2012. Em đã ký 5 HĐLĐ xác định thời hạn từ 6 tháng tới 1 năm. Như vậy, HĐLĐ của em chuyển sang không xác định thời hạn đúng không ạ?

Chi tiết >>