Tư vấn về tăng tiền lương cho cán bộ, công chức theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP
|

Tư vấn về tăng tiền lương cho cán bộ, công chức theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP về việc tăng tiền lương cho cán bộ, công chức có hệ số lượng từ 2,34 trở xuống. Hiện nay tôi đang làm việc tại UBND phường A, được đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước, và đang hưởng mức lương 2,34 (Phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,2), Vậy tôi có được hưởng chính sách theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP không ?. Quy định trường hợp của tôi như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí