Bài viết về chủ đề "tăng lương giáo viên"

TĂNG LƯƠNG GIÁO VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tăng lương giáo viên
Quy định về việc tăng lương đối với người có hệ số lương dưới 2.34

Quy định về việc tăng lương đối với người có hệ số lương dưới 2.34

Xin chào văn phòng tư vấn luật Minh Gia. Tôi đang là nhân viên phục vụ tại một trường THCS ký hợp đồng lao động không thời hạn theo nghị định 68 nay đã được 8 năm. Trường hợp của tôi được hưởng tăng 8% lương đối với những người có hệ số lương dưới 2,34. Nhưng phòng tài chính cấp huyện chỗ tôi lại không cho chúng tôi hưởng tăng lương.

Chi tiết >>