Bài viết về chủ đề "tăng định mức sử dụng điện"

TĂNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tăng định mức sử dụng điện
Tư vấn về tách công tơ điện riêng và tăng định mức sử dụng điện

Tư vấn về tách công tơ điện riêng và tăng định mức sử dụng điện

Nội dung câu hỏi: Kính gửi Văn phòng Luật Minh Gia! Hiện tại gia đình tôi đang sinh sống cùng bố mẹ đẻ tỉnh Thái nguyên nhưng đã có hộ khẩu riêng. Trong sổ hộ khẩu nhà tôi có 4 nhân khẩu là Tôi , chồng tôi và 2 con trai tôi . Hộ khẩu nhà bố mẹ tôi có 4 nhân khẩu.

Chi tiết >>