Bài viết về chủ đề "tặng cho đất đai trước năm 1993"

TẶNG CHO ĐẤT ĐAI TRƯỚC NĂM 1993 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tặng cho đất đai trước năm 1993
Quyền sở hữu nhà đất được tặng cho trước năm 1993

Quyền sở hữu nhà đất được tặng cho trước năm 1993

Lúc sinh thời bà nội có cho ba mẹ em một mảnh đất nhưng chỉ là nói miệng không giấy tờ chứng minh và ba mẹ đã xây dựng và sinh sống và tách hộ khẩu từ năm 1989, thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ.

Chi tiết >>