Bên cho ở nhờ có giấy chuyển nhượng đất có đòi lại được đất từ bên ở nhờ không?
|

Bên cho ở nhờ có giấy chuyển nhượng đất có đòi lại được đất từ bên ở nhờ không?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là người sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất đó cho người được chuyển nhượng sử dụng. Vậy trường hợp bên cho ở nhờ có giấy tờ chuyển nhượng đất mà hiện nay không muốn cho ở nhờ nữa thì có đòi lại được đất hay không? Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn. Nếu bạn cũng có thắc mắc tương tự thì hãy liên hệ với chúng tôi

Chi tiết
Chia tài sản thừa kế trước đó đã có di chúc được thực hiện như thế nào?
|

Chia tài sản thừa kế trước đó đã có di chúc được thực hiện như thế nào?

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người còn sống. Việc phân chia di sản thừa kế có thể chia theo di chúc hoặc theo pháp luật trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Vậy trường hợp cha mẹ để lại di chúc thừa kế cho con, nhưng một bên đã mất và hiện nay người còn lại muốn làm hợp đồng tặng đất cho con thì phải thực hiện như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn về chia tài sản thừa kế và tặng cho phần di sản thừa kế
|

Tư vấn về chia tài sản thừa kế và tặng cho phần di sản thừa kế

Pháp luật thừa kế của nhiều quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam thường quy định có hai hình thức thừa kế đó là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Trên cơ sở quy định của Bộ luật dân sự 2015, pháp luật đã quy định rõ các vấn đề liên quan đến vấn đề thừa kế. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều tranh chấp về thừa kế do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy, các tranh chấp thừa kế nên được giải quyết như thế nào? Pháp luật thừa kế của nhiều quốc gia trên thế giới cũng như Việt

Chi tiết
Hotline: 1900 6169