Bài viết về chủ đề "tạm ứng tiền"

TẠM ỨNG TIỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tạm ứng tiền
Tư vấn về vấn đề tạm ứng tiền cho người lao động

Tư vấn về vấn đề tạm ứng tiền cho người lao động

Luật Sư tư vấn về vấn đề tạm ứng tiền cho người lao động. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Không kí kết HĐLĐ nay NSDLĐ không trả tiền lương trả thiếu

Không kí kết HĐLĐ nay NSDLĐ không trả tiền lương trả thiếu

Bắt đầu làm việc từ tháng 3/2014 tới nay nhưng không kí kết hợp đồng lao động, trong 2 tháng đầu tiên Công ty có trả đủ tiền lương nhưng sau đó không trả và nói rằng tôi tạm ứng tiền hàng bán mà chi tiêu, khi nào có lương thì trừ lại (tôi là người giữ tiền). Nay Công ty nói rằng không muốn tôi làm việc tại đó và lấy lý do không kí hợp đồng lao động không chi trả tiền lương còn thiếu cho tôi. Theo quy định pháp luật hiện hành và các văn bản liên quan có quy định như thế nào?

Chi tiết >>