Tạm ngừng kinh doanh-Thủ tục tạm dừng hoạt động doanh nghiêp
|

Tạm ngừng kinh doanh-Thủ tục tạm dừng hoạt động doanh nghiêp

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là thủ tục pháp lý doanh nghiệp khi chủ sở hữu muốn tạm dừng sản xuất, kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Lý do thường là thu hẹp phạm vi hoạt động, do điều kiện kinh tế doanh nghiệp, kinh tế xã hội, đặc thù nghề nghiệp hoặc do các điều kiện khách quan khác mà công ty cần tạm ngừng để ổn định cơ cấu, trước khi có định hướng tiếp theo.

Chi tiết
Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp
|

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Trước tình hình dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế như hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang gặp phải không ít khó khăn và buộc phải tiến hành thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp. Tạm dừng hoạt động doanh nghiệp để giải quyết, khắc phục những khó khăn và đưa ra định hướng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí