Bài viết về chủ đề "tạm ngừng dự án"

TẠM NGỪNG DỰ ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tạm ngừng dự án
Tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được hướng dẫn, tư vấn quy định về điều kiện, thời gian, thẩm quyền giải quyết và các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục tạm ngừng-giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư thế nào?

Thủ tục tạm ngừng-giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư thế nào?

Thủ tục tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư được tư vấn về quy định pháp luật, điều kiện, thủ tục, thời gian tiến hành và các vấn đề khác liên quan đến tạm ngừng và giãn tiến độ thực hiện như sau:

Chi tiết >>