Bài viết về chủ đề "tạm giữ người"

TẠM GIỮ NGƯỜI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tạm giữ người
Tư vấn về trường hợp tạm giữ người theo pháp luật tố tụng hình sự

Tư vấn về trường hợp tạm giữ người theo pháp luật tố tụng hình sự

Bị vu oan ăn trộm tiền, công an tạm giữ người có đúng theo quy định pháp luật không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật

Tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật

Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật được quy định về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các vấn đề khác liên quan đến hành vi Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, cụ thể như sau.

Chi tiết >>