Tài sản hình thành trước thời kỳ hôn nhân
|

Tài sản hình thành trước thời kỳ hôn nhân

Xin chào quý công ty. Tôi có một câu hỏi liên quan đến tài sản trong hôn nhân, xin được Quý công ty tư vấn giúp, cụ thể sau: Năm 1993 hai anh em ruột chúng tôi có mua 01 mảnh đất (giấy tờ mua bán lúc đó chỉ có xác nhận của UBND xã do chủ tịch xã ký tên đóng dấu).

Chi tiết
Tư vấn miễn phí