Bài viết về chủ đề "tài sản thuộc sở hữu nhà nước "

TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tài sản thuộc sở hữu nhà nước

 • Đối tượng được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất?

  Đối tượng được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất?.

  • 15/07/2015
  • Phùng Gái

  Gia đình tôi hiện đang sống trong 1 căn nhà tập thể khoảng 50m2 của 1 xí nghiệp từ năm 2001. 5 năm trước, xí nghiệp này đã giải thể (nhưng vẫn do 1 công ty quản lý), từ đó đến nay không còn ai làm việc ở đây nữa, các phòng ban cũng đã cho người ngoài thuê ở.

  Chi tiết