Bài viết về chủ đề "tài sản thừa kế riêng"

TÀI SẢN THỪA KẾ RIÊNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tài sản thừa kế riêng
Quy định của pháp luật về tài sản chung và tài riêng của vợ chồng

Quy định của pháp luật về tài sản chung và tài riêng của vợ chồng

Luật sư tư vấn về việc tài sản hình thành trước thời kỳ hôn nhân có phải tài sản riêng không? Nếu đồng ý cho chồng hoặc vợ đứng tên cùng thì có phải là tài sản chung không? Quy định chi tiết thế nào? Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Chi tiết >>