Bài viết về chủ đề "tài sản thừa kế là bất động sản"

TÀI SẢN THỪA KẾ LÀ BẤT ĐỘNG SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tài sản thừa kế là bất động sản
Chia tài sản là bất động sản không có di chúc

Chia tài sản là bất động sản không có di chúc

Tôi có thắc mắc mong luật sư giải đáp! Sự việc như sau Ba Nội tôi có 1 cái nhà và 4 người con. 2 đã chết 1 là Ba Tôi người còn lại là Chú tôi (Bà Nội tôi đã mất năm 2009 không để lại di chúc).

Chi tiết >>

Đất trong quy hoạch có được khai nhận thừa kế?

Đất trong quy hoạch có được khai nhận thừa kế?

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất...

Chi tiết >>