Bài viết về chủ đề "tài sản sản riêng "

TÀI SẢN SẢN RIÊNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tài sản sản riêng

 • Chia tài sản là quyền sử dụng đất sau ly hôn

  Chia tài sản là quyền sử dụng đất sau ly hôn.

  • 15/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Vấn đề chia tài sản là quyền sử dụng đất, nhà thuộc quyền sở hữu của vợ chồng sau ly hôn, quyền lợi của vợ, chồng đối với tài sản thuộc sở hữu riêng... bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn