Tư vấn về chia tài sản vợ chồng khi ly hôn
|

Tư vấn về chia tài sản vợ chồng khi ly hôn

Phân chia tài sản sau khi ly hôn là một quy định bắt buộc phải thực hiện, Hai bên vơ, chồng có thể tự nguyện thỏa thuận việc phân chia tài sản chung, tài sản riêng và các nghĩa vụ tài chính khác hoặc yêu cầu tòa án phân chia theo quy định của pháp luật.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí