Bài viết về chủ đề "tài sản nhà nước"

TÀI SẢN NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tài sản nhà nước
Nghị định 58/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định 58/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định 58/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Chi tiết >>

Tư vấn về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước

Tư vấn về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước

Tôi làm thủ kho Bách Hóa cho công ty Nhà nước, bao gồm các ngành hàng: Masan, Vinamilk, và bách hóa tổng hợp. Khi tôi xin nghỉ việc, kiểm kê bàn giao kho thì lượng hàng thất thoát có giá trị khoảng 108 triệu đồng.

Chi tiết >>