Bài viết về chủ đề "tài sản do phạm tội mà có"

TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tài sản do phạm tội mà có
Bạn nhờ mang tài sản do trộm cắp đi bán có phạm tội không?

Bạn nhờ mang tài sản do trộm cắp đi bán có phạm tội không?

T nhờ tôi mang xe đi bán, giấy tờ biên nhận mang tên tôi. Sau đó công an mời tôi lên làm việc thì tôi mới biết xe đó là xe trộm cắp. Công an đã giữ giấy tờ của tôi 15 ngày mà vẫn không thấy thông báo gì cho tôi. Vậy tôi có phạm tội không?

Chi tiết >>

Hỏi về trường hợp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội?

Hỏi về trường hợp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội?

Tư vấn về trường hợp trình báo tài sản do trộm cắp mà có thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cụ thể như sau:

Chi tiết >>